HAKKIMIZDA

TÜRKİYE LOKANTACILAR, KEBAPÇILAR, PASTACILAR VE TATLICILAR FEDERASYONU

Toplumun tüm bireylerine yönelik üretimleriyle, ülkenin sosyo-ekonomik yapısına katkı sağlayan esnaf ve sanatkârlar, aynı zamanda ekonomik dinamikliğin ve canlılığın kaynağını oluşturan, refahı tabana yayan, istihdama önemli katkı veren ve tüm bunların yanı sıra istikrarın da temel mekanizması olarak kabul gören bir kesimdir. Lokantacılık, pastacılık, tatlıcılık mesleği ile uğraşan esnaf ve sanatkârlar ise bu genel çerçeve içerisinde çok daha önemli ve çok daha özel bir konuma sahiptir.

Bu meslek, insanın var olduğu her yerde olmak zorunda olan, insan hayatının devamı için zaruret haline gelen bir meslek olduğu gibi, insanların mutlu olmak için ilk başvurdukları iyiliğin güzelliğin, kimi zaman da acı ve hüznün paylaşıldığı ortamların mesleğidir. Her ferdin nefsine en cazip gelen lezzetlerin üretildiği, arzu ve iştahların kabardığı, keşkelerinin bir sır olarak saklandığı, diğer mesleklere göre – Allah’ın isimlerinin fazla tecellisine mazhar-kutsal bir meslektir. İnsanların hayat kalitesini ve sağlığını doğrudan etkileyen ve belirleyen bu sektör, aynı zamanda şehirlerin kimliğini, estetiğini, kalitesini, cazibesini, tanınırlığını ve bilinirliğini de etkileyen önemli unsurlardan biridir.

Bu mesleği fiilen icra eden yaklaşık SEKSENBİN İŞLETME’ den oluşan meslek mensupları ülkemizin her bölgesinde 104 İHTİSAS ODASI altında örgütlenmiş ve bu esnaf odaları da birleşerek 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında TÜRKİYE LOKANTACILAR, KEBAPÇILAR, PASTACILAR VE TATLICILAR FEDERASYONU’ nu kurmuşlardır.

Seksen bin işletmenin yer aldığı, 104 oda ve bir federasyon çatısı altında örgütlenmiş bulunan lokantacılık ve pastacılık sektöründe, tüketiciye sunulan yiyecek ve içeceklerin üretimi için işletmelerin piyasadan satın aldığı girdilerin (et, un, süt, şeker, bakliyat, yağ, baharat, sebze, meyve, servis sarf malzemeleri, yemekte kullanılan diğer malzemeler vb. gibi) işyeri donanımı ve servis takımları hariç piyasa değeri yaklaşık OTUZ MİLYAR DOLARDIR. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı e-esnaf veri tabanı bilgilerine göre diğer tüm meslekler içerisinde her yıl mevcudun %5’i oranında net mesleğe girişin en yoğun olduğu sektördür.

Türkiye Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu Eğitim Danışmanlık Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Hizmetleri İktisadi İşletmesi

Türkiye Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu Eğitim Danışmalık Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Hizmetleri İktisadi İşletmesinin belgelendirme işlemlerini yürüttüğü ulusal yeterlilikler Belgelendirme Kapsam Listesinde belirtilmiştir.

Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu Eğitim Danışmalık Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Hizmetleri İktisadi İşletmesi; personel belgelendirme hizmetlerinde işbirliği yapılan veya doğrudan görev alan diğer alanlarındaki sorumlular ve kişiler, KYS şartlarına uygun hizmet ve faaliyetlerde bulunmakla yükümlüdür.

Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu Eğitim Danışmalık Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Hizmetleri İktisadi İşletmesi, MYK tarafından belirlenen ulusal yeterlilikler kapsamında gerçekleştireceği tüm personel belgelendirme faaliyetlerini, TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar, TÜRKAK ve MYK mevzuatı çerçevesinde oluşturulan KYS doğrultusunda gerçekleştirir.

Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu Eğitim Danışmalık Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Hizmetleri İktisadi İşletmesi, TÜRKAK tarafından akredite edildiği ve MYK tarafından yetkilendirildiği tüm ulusal yeterliliklerde ilgili mevzuat, standart, şart ve sınırlamalara uyar.