image

Türkiye Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu Eğitim Danışmanlık Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Hizmetleri İktisadi İşletmesi

HABER VE DUYURULAR

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir ?

İstihdamın anahtarı olan MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Standardında akredite olmuş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından MYK mevzuatına ve ulusal yeterlilik sistemine uygunluğu onaylanmış Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca düzenlenir. Yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterliliklerde tanımlanmış esaslara göre yürütülen teorik ve performans sınavları ve ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir.