ADAY BİLGİLENDİRME

1.BAŞVURU

Başvurular bireysel veya toplu (tek nokta başvurusu) olarak gerçekleştirilebilir. Başvurunuzun bireysel veya toplu (tek nokta başvurusu) olma durumuna göre, ilgili faaliyet basamaklarını takip ederek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz:

A) Bireysel Başvuru

LOKPAS MYM’ den hangi meslek için belge almak istediğinizi tespit edin. (Bunun için web sitemizde yer alan kapsamlarımız bölümünü inceleyebilirsiniz: Kapsamlarımız)

Başvuru Formunu doldurun ve ya başvurunuzu online olarak gerçekleştirin. (Başvuru Formu Sınav Ve Belgelendirme başlığı içerisindedir.)

İlgili meslek için LOKPAS MYM hesabına, sınav ücretini ödeyiniz; dekontun açıklama kısmına adınız-soyadınız ve sınavın adını yazınız. (Sınav ücretleri ile ilgili detaylı bilgiyi Belgelendirme Hizmet Ücretlendirme Talimatında bulabilirsiniz.)

Başvuru formunun ıslak imzalı halini, bir adet kimlik fotokopisini, banka dekontunu elden veya posta/kargo yoluyla LOKPAS MYM’ ye teslim ediniz.

B) Başvurunun Değerlendirilmesi:

LOKPAS MYM, gelen başvuruları bazı kriterler doğrultusunda inceler.

LOKPAS MYM, başvuru evraklarında bir eksiklik veya yanlışlık varsa başvuru sahibi ile görüşerek eksiklik veya yanlışlıkların giderilmesini sağlar.

LOKPAS MYM, başvuru sahibini başvurusunun kabulü veya reddi konusunda bilgilendirir.

Başvuru kabul edilmişse sınav sürecine geçilir.

2. SINAV

LOKPAS MYM, başvuru sahibi için sınav programı belirler ve başvuru sahibini bilgilendirir.

Başvuru sahibi, belirlenen gün ve saatte sınavın yapılacağı alanda hazır bulunur. İlgili belgelendirme programında belirtilen yöntem (teorik, performans) ve sürelere uygun olarak sınav gerçekleştirilir. (Sınav yöntemleri ve geçme kriterleri bilgilerine kapsamlarımız bölümünden ulaşabilirsiniz: Kapsamlarımız) Sınavı takip eden yaklaşık 15 gün içerisinde sınav sonuçları başvuru sahibine bildirilir.

3. BELGELENDİRME

LOKPAS MYM, sınavlarda başarı sağlayan ve belge almaya hak kazanan kişiyi MYK’ya bildirir.

MYK tarafından basılan belge LOKPAS MYM ‘ ye ulaştırılır ve LOKPAS MYM yetkilisi tarafından imzalanır.

Belge, başvuru sahibinin belirttiği teslimat yöntemine göre kendisine teslim edilir.

4.BİRİM BİRLEŞTİRME

MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara sadece tercih edecekleri yeterlilik birimi bazında başvuru yapma hakkına sahiptirler. LOKPAS MYM tarafından yapılan sınavlarda başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için, bireyin talebi hâlinde, başarı durumunu gösteren birim başarı belgesi düzenlenir. Daha önce farklı bir yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşundan sınava girmiş olan ve birim birleştirme yapmak isteyen adaylar, daha sonra LOKPAS MYM’ de sınava girerek belge almaya hak kazandıkları takdirde belgesini LOKPAS MYM’ den talep edebilirler. Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi (A1, A2, A3 vb.) bazında gerçekleştirilebilir, sınav bölümleri (T1, P1) bazında birleştirme yapılmayacaktır. Birim başarı belgesine sahip kişilerin, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca, ilgili birimi içeren farklı ulusal yeterliliklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istemeleri durumunda, söz konusu birimlerden muaf tutulur. Birim birleştirme başvurularında, sınav birimlerinden alınan sonuçların geçerliliği sona ermeden LOKPAS MYM sınava katılmak isteyen adayların mutlaka yeterlilik birimi bazında başvuru yapması ve sınav ücretini ödemesi gerekmektedir.

5. ŞİKAYET VE İTİRAZ

Başvuru sahibi, LOKPAS MYM web sitesi üzerinden sınav sonuçlarına, belgelendirme kararına itiraz edebilir veya bir konu hakkında şikâyette bulunabilir. Şikâyet ve İtirazla ilgili detaylar için Şikâyet ve İtiraz Süreci sayfasını inceleyiniz.

6. BELGE SORGULAMA

Kişiler, LOKPAS MYM web sitesi üzerinden belge geçerlilik durumu sorgulaması yapabilirler: Belge Sorgulama

7. SINAV SONUCU SORGULAMA

Kişiler, LOKPAS MYM web sitesi üzerinden sınav sonuçları ile ilgili sorgulama yapabilirler: Sınav Sonucu Sorgulama