Home

Ulusal Meslek Standardı

UMS, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak teknik ve meslekî eğitim standartlarının ve yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin akreditasyon, yetkilendirme, denetim, ölçme, değerlendirme ve belgelendirmeye ilişkin kural ve faaliyetlerdir.

UMS Hazırlık Süreci

Federasyon VOC-Test Merkezi kurulması faaliyeti kapsamında;

Aşçılık (3.seviye) ulusal meslek standardı
Aşçılık (3.seviye) ulusal yeterliliği
Bulaşıkçı (2.seviye) ulusal meslek standardı
Bulaşıkçı (2.seviye) ulusal yeterliliği
Belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Beklenen Sonuçlar

Federasyonun ve TAŞPAKON’un MYK ve TQF sistemi içinde, meslek standardı hazırlama ve revizyonu, ulusal yeterlilik geliştirme ve revizyonu, sınav materyali ve soru bankası oluşturma ve akredite bir sınav ve belgelendirme merkezi kurma ve işletme konusundaki kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi PROJE DETAYLARI >

PROJE KAPANIŞ TOPLANTISI

Projemizin kapanış toplantısı geniş bir katılım ile 29-30 Mart 2022 tarihlerinde Kemer-ANTALYA’da gerçekleştirilmiştir.

IV. Sınav  Soru Bankası Geliştirme Çalıştayı

1-2 Şubat 2022  tarihleri arasında IV. Sınav  Soru Bankası Geliştirme Çalıştayı Ankara’da   gerçekleştirilmiştir.

IV. Sınav  Soru Bankası Geliştirme Çalıştayı

10-11  Ocak 2022  tarihleri arasında IV. Sınav  Soru Bankası Geliştirme Çalıştayı Ankara’da   gerçekleştirilmiştir.

DEMO SINAVLAR

22-23 Ocak 2022 tarihlerinde TESK Otel Eğitim Merkezinde Dönercilik, Pidecilik ve Kebapçılık mesleklerinde, 29-30 Ocak  2022  tarihlerinde  ise Aşçılık  ve Pastacılık  meslek dallarında  I. DEMO  sınavımız 11-12-13 Şubat 2022 tarihinde ise II. DEMO sınavlar adaylar, sınav yapıcı ve değerlendiricilerin  katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

İstanbul Bilgilendirme Toplantısı 9 Mayıs 2022

İstanbul Bilgilendirme Toplantısı 9 Mayıs 2022

Konya  Bilgilendirme Toplantısı 16 Mayıs 2022

Konya  Bilgilendirme Toplantısı 16 Mayıs 2022

İzmir  Bilgilendirme Toplantısı 10 Mayıs 2022

İzmir  Bilgilendirme Toplantısı 10 Mayıs 2022

Şanlıurfa Bilgilendirme Toplantısı, 17 Mayıs 2022

Şanlıurfa Bilgilendirme Toplantısı, 17 Mayıs 2022

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Sitenin içeriğinden yalnızca Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.